. . . . . . . .

 

مسیر فعال سازی فروشگاه به عنوان پذیرنده رزپرداخت

 

مزایای رزپرداخت برای پذیرندگان

اتصال به شبکه رفاهی رزپرداخت
امکان تحلیل و ارزیابی و سلایق مشتریان
اجرای تبلیغات و فعالیت های مربوط به برند سازی
ارتقای چند برابری میزان فروش
و سایر امکانات دیگر

برای کسب اطلاعات بیشتر با رزپرداخت در ارتباط باشید...

 03538267673