اگر قصد استفاده هر یک از خدمات رزپرداخت را دارید (مثل : خرید تخفیفی، اقساطی و ...) میتوانید با این آموزش با سامانه آشنا شوید... و بدون دردسر به خرید های روزانه خود بپردازید!
شایان ذکر است که این آموزش ورود ب سامانه میباشد و در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتر و یا پشتیبانی داشتید متوانید از طریق تلفن پشتیبانی با ما درتماس باشید:
تلفن پشتیبانی رزپرداخت :
09912689290