اگر قصد دارید از فروشگاه های طرف قرارداد خود خرید کنید ولی آشنایی کافی با پرداخت، در سیستم رزپرداخت را ندارید، این ویدئو به شما کمک خواهد کرد که بتوانید در کمترین زمان ممکن پرداخت خود را به ثبت برسانید.