در این ویدئو خواهید آموخت که : چگونه کیف پول خود را شارژ کنید، همچنین در ویدئو های قبلی نحوه استفاده از موجودی کیف پول را به طور کامل توضیح داده ایم. قابل ذکر است که کیف پول برای پرداخت های نقدی مورد استفاده قرارخواهد گرفت.