رستوران کوروش یزد

5% تخفيف كيف پول
5% تخفيف اعتباري
5% تخفيف اقساطي
2 تعداد اقساط
تخفیف اقساط 5 درصد شرایط اقساط
3538271300 تلفن فروشگاه

یزد،بلواردانشجو جنب تقاطع زکریا

نشانی فروشگاه
@kourosh_restaurant_yzd  ادرس پیج
  توضیحات