فست فود باریزو یزد

7% تخفيف كيف پول
7% تخفيف اعتباري
7% تخفيف اقساطي
2 تعداد اقساط
  شرایط اقساط
3538345458 تلفن فروشگاه

صفائیه،چهارراه سیلو،بوستان پرستار،نبش گلستان5

نشانی فروشگاه
barizo.cafe_restaurant  ادرس پیج
  توضیحات

اگر قصد تماس تلفنی با فست فود باریزو یزد را دارید با تلفن در جدول فوق تماس بگیرید.