برای مشاهده مسیر مستقیم تا شرکت رز پرداخت، از روی نقشه بر روی گزینه "مسیر ها" کلیک کنید.

نشانی رزپرداخت : یزد بلوار دانشگاه کوچه شاهد،شاهد14 (پشت پارک پهلوان یزدی) ساختمان مهتاب طبقه اول واحد 3