در این مراسم که به همت انجمن حسابداری یزد در تاریخ 14 آذر ماه 1402 برگزار گردیده بود بیش از 800 نفر از حسابداران، مدیران مالی، حسابرسان و دانشجویان حسابداری استان حضور داشتند.

رزرپرداخت به پاس خدمات جامعه حسابداری استان به کسب و کارهای فعال در سطح استان یزد اقدام به ارائه کارت های اعتباری 100 میلیون تومانی با کارمزد 7% و تخفیف 40% در هزینه ثبت نام ویژه جامعه حسابداری استان یزد نمود.

در این مراسم، قرعه کشی رزپرداخت برای طرح سفر کیش یک نفر با همراهش را انجام نمود که جوایز مربوطه طی مراسم قرعه کشی به نفرات منتخب در مراسم اهداء گردید.