رستوران گل سرخ

0 تخفيف كيف پول
0 تخفيف اعتباري
0 تخفيف اقساطي
2 تعداد اقساط
_ شرایط اقساط
03538211090
09132588760
تلفن فروشگاه
یزد، قاسم آباد اول بلوار فردوسی نشانی فروشگاه
  آدرس پيج اينستاگرام
  آدرس سایت

اگر قصد تماس تلفنی با رستوران گل سرخ یزد را دارید با تلفن در جدول فوق تماس بگیرید.