اگر قصد خرید از فروشگاه گالری ماه و مس (یزد) را دارید ، میتوانید با سامانه رزپرداخت، تخفیف و اقساط فاکتور خود را پرداخت نمائید.

برای خرید تخفیف دار، بعد از ارائه فاکتور میتوانید با کیف پول رز پرداخت ، فاکتور خود را پرداخت نمائید تا تخفیف به صورت خودکار اعمال گردد.

خرید اقساطی برای پرسنل سازمان ها و دارندگان کارت اعتباری که از قبل تنظیم شده اند فعال میباشد.

.برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خرید یا فروش از طریق سامانه رزپرداخت با پشتیبانی سامانه رزپرداخت تماس بگیرید

اگر قصد خرید از فروشگاه گالری ماه و مس (یزد) را دارید ، میتوانید با سامانه رزپرداخت، تخفیف و اقساط فاکتور خود را پرداخت نمائید.

برای خرید تخفیف دار، بعد از ارائه فاکتور میتوانید با کیف پول رز پرداخت ، فاکتور خود را پرداخت نمائید تا تخفیف به صورت خودکار اعمال گردد.

خرید اقساطی برای پرسنل سازمان ها و دارندگان کارت اعتباری که از قبل تنظیم شده اند فعال میباشد.

.برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خرید یا فروش از طریق سامانه رزپرداخت با پشتیبانی سامانه رزپرداخت تماس بگیرید

اگر قصد تماس تلفنی با گالری ماه و مس یزد را دارید با تلفن در جدول زیر تماس بگیرید.

5% تخفيف كيف پول
5% تخفيف اعتباري
0% تخفيف اقساطي
2 تعداد اقساط
_ شرایط اقساط
03536270657
09132516710
تلفن فروشگاه
یزد، خیابان قیام جنب بازار زرگرها نشانی فروشگاه
  آدرس پيج اينستاگرام
  آدرس سایت