رستوران ملل

10% تخفيف كيف پول
10% تخفيف اعتباري
10% تخفيف اقساطي
3 تعداد اقساط
_ شرایط اقساط
03535251854
09133595936
تلفن فروشگاه
یزد بلوار جمهوری نشانی فروشگاه
  آدرس پيج اينستاگرام
  آدرس سایت

اگر قصد تماس تلفنی با رستوران ملل شاندیگار یزد را دارید با تلفن در جدول فوق تماس بگیرید.